Werkervaring Nederland

Van 2000 tot 2010  was ik als free -lance trainer verbonden aan de stichting Leefstijl. Aanvankelijk werkte ik als trainer. Hiervoor behaalde ik mijn trainersdiploma. Dit is een internationaal erkend certificaat (Lions Quest international). Halverwege het decennium behaalde ik vervolgens mijn TOT diploma. (trainer of trainers) Hierdoor ben ik nu erkend om andere trainers op te leiden. In de jaren die volgde heb ik diverse trainers opgeleid/gecoacht in het behalen van hun eigen trainersdiploma.

In de tien jaar dat ik bij de Noorderburen aan de slag was heb ik gewerkt met een hele waaier aan scholen, van streng gereformeerd tot islamitisch, van landelijke Vaals tot het stedelijke Amsterdam, van de peuterspeeltuin tot ROC's (regionale opleidingscentra) en in het bijzonder het speciaal onderwijs. Altijd ging het om meerdaagse trainingen die meer dan eens uitmondden in trajectbegeleidingen.

Tijdens mijn periode in Nederland heb ik een aantal noemenswaardige opdrachten uitgevoerd. Zo heb ik meegeschreven aan het materiaal voor het  primair onderijs en was ik revisor voor het lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs. Ik ontwikkelde eveneens het concept voor de trainingsmodule voor leerkrachten die binnen ROC's werken.

Zonder overdrijven kan ik stellen dat deze periode in mijn loopbaan tot nog toe de meest boeiende was. Werken in een ander land in een totaal andere onderwijscultuur was voor mij een bijzonder leerrijke ervaring. Te meer omdat ik deel uitmaakte van een team van dertig trainers met een heel rijk palet aan competenties, waardigheden en kennis.