Talentportfolio

Talentportfolio Koen Mattheeuws.

 

Woordkunstenaar. "We spreken met ons lijf. Met de gesproken taal zorgen we voor de onderschriften."

Ik kan makkelijk mijn gedachten verwoorden. Als ik iets helemaal kan zeggen of opschrijven zoals ik het wil, haal ik daar veel voldoening uit.. Als je mij een vraag stelt komen de woorden spontaan. Ik heb de behoefte om al pratend te denken: soms herhaal ik dingen in een andere formulering omdat ik zeker wil zijn dat ik het helemaal goed overbreng.

Ik vind een omgeving fijn waar ik iets op een mooie manier kan zeggen of schrijven, waar ik het verschil kan maken door de manier waarop ik iets zeg of schrijf, waar taalgebruik belangrijk is, maar waar schrijffouten van ondergeschikt belang zijn.

 

Bewuste beweger.

Ik ervaar een eenheid tussen mijn geest en mijn lichaam en vind het geweldig om met beide bezig te zijn en ben op zoek naar een evenwicht tussen beide.  Ik wil dingen waarmaken door het gebruik van mijn lichaam..

Ik heb een hobby nodig waarbij ik veel kan bewegen en daar bewust mee bezig zijn (lopen ?). Ik heb een omgeving nodig waar iedereen weet dat het soms nodig is om elkaar aan te raken om elkaar te kunnen raken.

 

Kansengever.

“Laat ieder stralen” is mijn motto. Ik behandel iedereen op gelijke voet, ongeacht hun status. Mensen altijd onbevooroordeeld benaderen blijft een doel. Ik vind het belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt om te tonen wat hij of zij waard is.

Ik houd van een “kader” met duidelijke regels en afspraken.  Binnen dat kader moet er voldoende ruimte zijn om ervoor te zorgen dat iedereen evenveel kansen krijgt.

 

Beeldorganisator.

Als er iets georganiseerd wordt ben ik er graag bij. In mijn hoofd speelt zich dan een film af over wat er op dat moment staat te gebeuren en wat er allemaal kan. Ik ben er goed in om die film waar te maken en weet wat me te doen staat. Ik zie gemakkelijk de grote lijnen en een aantal details die daaruit volgen.  In het verleden is al vaak gebleken dat ik een goede tandem vorm met iemand die heel precies/nauwgezet kan werken. 

Ik kan met veel dingen tegelijk rekening houden omdat ik zo’n scherp beeld heb van waar het naartoe moet gaan.

Ik heb een omgeving nodig waar er mogelijkheden zijn om iets te ontwerpen, te maken en vooral te bedenken. Ik heb voldoende ruimte nodig om de dingen te doen zoals ik ze zie in samenspraak met anderen. Ik wil vermijden dat anderen eenzijdig voor mij bepalen hoe er iets moet uitzien.

 

Aansteker.

Ik stel me continu de vragen:”Hoe ?, Wie ? Wat ?”  Ik ben een kei in het omzetten van ideeën naar actie. Als ik een goed idee krijg of hoor, weet ik vaak meteen wat de eerste stap is. Ik houd er niet van om lang over dingen te blijven nadenken. Goede ideeën moeten niet meer rijpen. Enkel schaafwerk is dan nodig. Hierdoor heb ik een activerende werking op anderen.

Ik ben op mijn best in een omgeving waar veel ideeën leven die ik in acties kan omzetten (iets creëren). Ik wil samenwerken met anderen die veel inspiratie hebben maar niet altijd weten waar te beginnen.

 

Zinzoeker.

Bepaalde waarden (toevoegen ?)en normen, principes en overtuigingen staan centraal in mijn leven. Ik vind het belangrijk om daar trouw aan te blijven en ze te delen met mijn omgeving. Alles wat ik onderneem ligt in lijn met die overtuigingen.Ik vind het fijn om mensen op te zoeken of omringd te worden door mensen  die bereid zijn om op een open manier over  waarden, normen en principes te delen.

Ik sluit me graag aan bij sport- of hobbyclubs waar er appreciatie is voor de  principes en waarden die ik nastreef . Ik kom helemaal tot mijn recht wanneer ik helemaal mezelf mag zijn en waar ik het met anderen over mijn normen, waarden en principes kan hebben!

 

Positivo.

Hoe uitzichtloos de situatie ook is, ik kijk altijd naar positieve kanten en mogelijkheden. Voor mij is het glas altijd halfvol en met mijn aanstekelijk enthousiasme geef ik mensen energie om door te gaan. Ik probeer spanningen weg te werken onder meer door humor.

Ik heb een omgeving nodig met ruimte voor humor en waar  er plaats is voor luchtigheid. Met mijn talent kan ik veel betekenen voor anderen. Ik kan hen motiveren  wanneer ze het wat moeilijker hebben.

 

Trouwe vriend.

Ik heb graag diepgaande contacten met mensen. Dat neemt niet weg dat ik ook kan genieten van  oppervlakkige  contacten. Ik heb een kleine groep vrienden maar die ken ik door en door. Aan hen toon ik mezelf helemaal waardoor ik minder behoefte heb om aan anderen veel van mezelf prijs te geven.Ik krijg er energie van om met de mensen met wie ik samenwerk goede, productieve en authentieke samenwerkingsrelaties op te bouwen. Dit geldt ook voor de meer vluchtige contacten. Het blijft een uitdaging voor mij om voldoende bij mezelf te blijven en me niet te verliezen in het willen behagen van anderen.

Ik ben het liefst in een omgeving waar ik niet voortdurend onder druk word gezet.  

 

Samenbrenger.

Ik benader makkelijk nieuwe mensen en anderen stappen makkelijk naar mij toe. Ik sta bekend als een goede gastheer en vind het fijn om nieuwe mensen te leren kennen. Ik houd er ook van mensen in contact te brengen (met wie/wat ?). (met anderen, met nuttige info,… ) Bij iemand die niet deelneemt aan het gesprek probeer ik af te toetsen wat hun behoefte is.

Ik ben graag een warme gastheer die er is voor zijn bezoekers. Ik heb een omgeving nodig waarin ik veel contact heb met andere mensen en waar ik nieuwe mensen leer kennen. Ontdekken van nieuwe overtuigingen en ziens/zijnswijzen vind ik een verrijking.

 

Groepsdier.

Ik vind het fijn om tot een club, groep, gemeenschap te behoren. Ik kom graag op plaatsen waar veel mensen zijn en waar ik het gevoel heb deel uit te  maken van een groter geheel. Ik draag ook zelf mijn steentje bij. Ergens bijhoren betekent niet alleen rechten hebben maar ook plichten. Ik neem hiervoor graag mijn verantwoordelijkheid op door leiding te nemen indien het nodig is. Leiding nemen zit in mijn DNA.

Ik zoek aansluiting met anderen die het ook fijn vinden om een groep te vormen en het ook belangrijk vinden dat iedereen inspanningen doet voor de groep. Het is belangrijk voor mij dat het een groep waar ik helemaal mezelf mag zijn.

 

Ideeënfontein.

Ik ben goed in het verbinden van dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Wat ik bedenk is niet altijd nieuw, ik combineer vooral bestaande ideeën tot iets nieuws. Tijdens brainstormsessies voel ik een stroom van ideeën en geniet ik van het kaatsen met ideeën Ik ben op mijn best in een omgeving waar veel wordt gebrainstormd en waar er ruimte is voor nieuwe ideeën. Ik zoek omgevingen waar nieuwe ideeën continu worden bedacht en uitgewerkt.

 

Groeimotor.

Ik krijg energie als ik potentieel en groei zie in anderen. Ik haal voldoening uit elke vooruitgang en elk klein stapje dat ik die andere zie zetten. In een gesprek bijvoorbeeld probeer ik een nieuw perspectief aan te reiken of de ander uit te dagen met nieuwe ervaringen. Ik hou ervan om anderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Ik vind het mooi om anderen te zien groeien.

Ik vertoef graag in een omgeving waarin groei, ontwikkeling en leren belangrijk zijn. Ik zoek een rol waarin ik anderen echt kan ondersteunen en helpen om te groeien of om beter te worden in iets.

 

Zichtbare presteerder.

Ik vind het belangrijk om iets te betekenen voor anderen. Erkenning is één van mijn motoren. Als ik erkend word en zichtbaar mag presteren ben ik op mijn best. Ik krijg het meest voldoening als iemand waar ik naar opkijk mij erkent en waardeert voor mijn prestaties. Ik wil niet voor om het even wie werken en moet de organisatie of de baas waarvoor ik werk de moeite waard vinden.

Ik zoek een omgeving met mogelijkheden om iets te organiseren, te bedenken of te maken. Ik zorg er graag voor dat dit ergens voor staat en dat ik het kan laten zien.  (aan de wereld/de maatschappij ).

 

Uitblinker als ik dat wil.

Bij alles wat mij interesseert en wat ik belangrijk vind ben ik een strever. Wat me niet interesseert en ik niet belangrijk vind laat ik liever links liggen. Ik ben graag daar waar de beslissingen genomen worden, niet vanuit een verlangen naar macht, maar omdat ik invloed wil hebben op de beslissingen. Ik wil alleen leren van de besten en erger me aan mensen die tevreden zijn met minder dan wat mogelijk is. Ik ben nooit echt helemaal tevreden, in de eerste plaats over mezelf.  

Ik zoek naar de ruimte om aan de slag te gaan met mijn passies (muziek, mensen roeren en humor) en dat waar ik echt goed in ben. Ik leg graag contact met mensen die dezelfde passies of thema’s hebben als ik, die bij mij hoog aangeschreven staan en waar ik veel kan van leren. Aan die mensen geef ik graag veel terug (als het kan).

 

Momentgenieter “Ik smijt mij in het moment”.

Een dag die loopt zoals gepland is prima, onverwachte veranderingen geven mij extra energie. Ik heb een haat – liefde verhouding met stress. Het is een motor en een rem tegelijk. Het blijft zoeken naar een evenwicht tussen beide.

Ik leef in het hier en nu en ik doe wat ik hier en nu belangrijk vind. Ik ben in staat om in het moment te gaan, maar vergeet wel eens te genieten.  De toekomst houdt me minder bezig: als elke dag een zekere basiskwaliteit heeft ben ik tevreden De brug bouw ik immers terwijl ik erover loop.

Ik kies graag wat ik wanneer doe en ben daar heel flexibel in. Een omgeving die me voortdurend onverwachte vragen stelt of opdrachten geeft vind ik heerlijk. (Hoe kalm de zee ook lijkt, de onderstroom is altijd aanwezig.)

 

Sfeervoeler.

Ik ben als een spin in een web en sta in directe lijn met de mensen rondom mij. Op die lijntjes voel ik de minste trilling aan die wijst op spanning en emoties bij anderen. Ik doe dan graag kleine dingen om mensen weer gelukkig te maken maar kan verdrietig zijn als dat zijn effect mist. Ik voel dat ik deel uitmaak van een groter geheel, dat we allemaal een kern hebben die we delen en die ons verbindt. Elke situatie waarin ik terecht kom bekijk ik vanuit een groter geheel.

Ik heb een omgeving nodig waar niet de hele tijd problemen of lastige situaties zijn. Ik leef op in een omgeving waarin het aanvaard wordt om dingen aan te voelen en ik de mogelijkheid heb om iets te doen met wat ik aanvoel. Alleen zijn is voor mij een noodzakelijkheid om straks weer te kunnen functioneren in het mensenweb.

 

Meetrekker.

Ik voel welke richting ik uit wil en vertrouw daar voor  op. Ik kan anderen makkelijk enthousiast maken en overtuigen om mee in die richting te gaan  Ik hou ervan als ik erin slaag om anderen de richting te doen kiezen. Ik heb een groepje mensen die ik actief opzoek voor feedback. Zij mogen heel direct zijn. Ik hou wel van een crisis, dan word ik rustig en daadkrachtig. Op zulke momenten heb ik last van weerstand en neem ik beslissingen waarmee ik anderen in hun beleving soms onrecht aandoe.  Hierdoor moet ik achteraf betrokkenheid blijven tonen.  Ik heb een omgeving nodig waar ik mijn gang kan gaan en anderen erop vertrouwen dat het goed komt. Voor mij hoeft het niet altijd van een leien dakje te lopen. Ik ben op mijn best als het nu en dan eens goed fout gaat.Ik probeer zoveel mogelijk zelf te kiezen met wie ik wil samenwerken. Ik doe dat liefst met mensen van wie ik de mening waardeer en bij wie ik mijn ideeën kan aftoetsen.

 

Bruggenbouwer.

Ik hou ervan om belangen van mensen met elkaar te verbinden. Van conflicten hou ik niet maar als ik met een conflict geconfronteerd word ga ik op zoek naar punten van overeenstemming. Zo bouw ik bruggen tussen mensen. Als er spanningen in de lucht hangen merk ik ze op. Ik zie meteen wie het niet eens is en deze mensen krijgen meestal hun deel van mijn aandacht.

Ik ben op mijn best in een omgeving waar het fijn is om te vertoeven en waar niet teveel jaloezie in de lucht hangt. Ik zoek naar mogelijkheden waarbij ik kan bemiddelen tussen mensen die het niet eens met elkaar. De voldoening komt hierbij uit het oplossen van het conflict en de “challenge” is om geen partij te kiezen!!!

 

Sterktearchitect.

Ik vind dat iedereen uniek is en unieke kwaliteiten heeft. Ik zie goed waar mensen goed in zijn, wat ze nodig hebben om het beste van zichzelf te geven en hoe ik hen kan benaderen. Ik ben een teamplayer die moeiteloos de meest productieve teams opbouwt: ik weet wie wat kan bijdragen vanuit zijn uniek talent. Ik vind het fijn als anderen mijn talenten zien en me uitnodigen om vanuit mijn sterktes bij te dragen aan het team. Ik heb een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel.

Ik ben op mijn best in een omgeving waar ik als team het verschil kan maken en waar ik samen met anderen dingen kan realiseren. Ik zoek een omgeving met respect voor de bijdrage van iedereen en waar mensen worden gezien voor wat ze waard zijn!!!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LatentTalent/portfolio (bis) Koen Mattheeuws.