Afscheid van een stamcafé

Je kunt het moeilijk uitleggen aan mensen die nooit of zelden op café gaan. Anderen die het wel kennen kunnen het zelden precies onder woorden brengen wat het bijzonder maakt. En toch, dat is het. Een stamcafé is meer dan de som van de delen. Het is een micromaatschappij met een eigen taal en cultuur.

Na 20 jaar als trouwe klant nam ik deze week afscheid van de waard en de waardin. Het kloppend hart van deze kleine gemeenschap.

Ik heb dat gedaan in de taal die me nauw aan het hart ligt.

Klanten


J'et er die zèken enj'ed klant die zuupn
J'et er woa da je de meurn zo van ip kruupn

J'et er  met een stik in under frak
En j'et er met veelte vele kak 


J'et er die heel de tied zwaoteln
En j'et er die heel de tied deure raoteln

J'et er die in Nera eure weg stoan

En j'et er  die beter etwoa anders woarn gegoan 


J'et trage drienkers en j'et lude klienkers
J'et oarme stakkers en j'et rieke stienkers

J'et er die zittn en j'et er die stoan
J'et er die valln en j'et er die bluuvn goan 


J'et  plootn en J'et  tèèrders
J'et azienpissers en j'et genèèrders

J'et droogstoppels en j'et geestigaards
J'et geweune en j'et oardigoards


 Den enen komt all doagn
Den anderen ekè te weke
En omme allemolle thope kommn
Ton stoan w'ier in een lange reke 


Je moet van soortn en zegt de woard

Ie kut weetn, 't is zelve een oardigoard
't is elk ze'n meug zegt de bazinne
En o je eur gin geliek givt, E je één ip je kinne 


D'en enen et rap een vliege in z'n ooge
D'en ander ze kele bluuf moa droge

Sommigte kommn voe moppen te tapn
En andere ton were voer achter t gat te klapn 


J'et er die kommn voe te spaoren
En andere voe verse roddels te vergoarn
J'et er die geren thope zien

En j'et er die geweune van uus willn zien 


Kortom 't zit al deur makoar
Schone geklutst en gemiengeld

Iedereen wordt even fel uutgelachn

Moa niemand wordt er geriengeld 


An die kant van de toog zien me allamolle geliek voe de wet

Ongeacht je posteure en of wien dat er joen ip de wèreld et gezet

Elk z'n stiel en elk ze beurze

"Omme moar thope zien" dat is onze leuze


Pas op de coereurs zien doar


 Oast je wère je, Voor dan ze komn'

't is toch niet woa, De coereurs zien doa

't was ier nu zo geestig, 't was ier nu zo kalm

Smèèr moar je kietn in. Gedoan met te talmn'

't zien d'er wel tjestig. Een helen oop

Tap zere een pientje. Of we goan ip de loop


Oast je wère je ,pak moa je stoel

Oor je die frings?Dat wordt ier een zotte boel

Een horde lude en aangespoelde

Met een stemme rechte uut d'helle

 Ze stienken nog not zweet

En ze droagn een verse snottebelle


Gedoan met de leute, Gedoan met 't plezier

Doa juste kostn me klappn, Nu ist vooral geroep en getier

Spannende broeken en klikkende schoenen

Maar ellepottedoof, 't is echt niet te doen!

Zo vele gerugte. 't Is voe heel de café

Z'n precies al een under eigen haut-parleur mee.


Moar heel af en toe is't er ier een goeien

Die z'n stemme niet verheft, En die hem niet wil moeien.

Da zien mannen die we wel kunn' verdroagn

Om dan ze af en toe, ook een pientje voor ons vroagn