Referenties

 

 

Volgens mij moet je zeker in dezelfde ‘branche’ blijven want we hebben als school heel veel gehad aan uw deskundige coaching. Steeds to the point en praktisch toepasbaar. De sessie’s waren echt maatwerk en gaan nog lang effect hebben op onze school. Bedankt en veel succes!

Emilie Cloquet, Leerkracht Sint Janscollege uit Sint - Amandsberg

Traject M-decreet, focus op evaluatie. (2017-2018)

 

"Ik heb in deze vier sessies met jou al meer geleerd dan tijdens de 2 jaar op de lerarenopleiding."

Jeffrey Bohez, Leerkracht tuinbouw, PTI Kortrijk.
Traject Differentiëren door diversiteit.


 

We werken al vele jaren samen met Koen. Onze gewaardeerde collega Chris die veel te vroeg van ons is heengegaan begon eind jaren ’90 met Koen te werken. Toen nog als contactsleuteltrainer. Als beginnende pedagogen heeft Chris ons de weg naar Koen gewezen en vanaf het begin viel ons zijn gedrevenheid op. Vanuit een gemeenschappelijke overtuiging dat dicht staan bij jezelf de basis is om een authentieke leerkracht te zijn/worden hebben we al veel dingen samen bedacht en uitgeprobeerd. De laatste jaren ligt de focus voor onze studenten op sociale vaardigheden in de klas maar Koen en zijn trainers slagen zeer goed in de combinatie van nadenken over je eigen sociale vaardigheden met wat belangrijk is voor het creëren van een goed klasklimaat én dus ook de sociale vaardigheden van je kinderen beter tot hun recht te laten komen. Met een goede combinatie van theorie en praktijk worden onze studenten geprikkeld om zichzelf in vraag te stellen.Koen is efficiënt, snel, duidelijk, to the point in overleg en samenwerking, maar toch ook warm en hartelijk. We hebben een vlotte verstandhouding en weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen ondertussen. Fijn om op zo’n manier te kunnen samenwerken.

Inge Adriaenssens en Lore Staes

Lectoren/Pedagogen Thomas More Kempen

Domein onderwijs, opleiding Bachelor Lager Onderwijs.

Campus Vorselaar

 

"Koen stelt in een groep volwassenen snel de individuele verschillen vast. Hij slaagt erin om tegemoet te komen aan elke deelnemer waardoor iedereen met een goed gevoel de sessie verlaat. In mijn team waren heel wat spanningen, specifiek door de individuele verschillen en onuitgesproken verwachtingen. Door zijn veelzijdige deskundigheid heel flexibel en "op maat van mijn team" in te zetten voelen alle leerkrachten zich opnieuw goed in hun vel en kunnen ze constructief samenwerken."

Diana De Doncker
directeur en team SK Koeienschooltje
Deurne
februari 2013

 

Reeds 6 jaar is Koen Mattheeuws  trainer voor onze studenten bachelor in onderwijs.In het kader van de vakkenstage:”Contactsleutels “,zorgt  hij  steeds voor een leerklimaat waarin onze studenten hun persoonlijke agogische vaardigheden exploreren, vergroten en de interrelationele relaties in de klasgroep groeien. 
Met respect voor het persoonlijke groeiproces gaat hij geen grensverleggende situaties uit de weg en zorgt voor een goede integratie van deze ervaringen door de nodige ruimte voor zelfreflectie in te bouwen.

Chris Dumon 
docent pedagogische wetenschappen
Katholieke Hogeschool Kempen
Campus Vorselaar
(Chris is op 22.10.2009 van ons heen gegaan. Ik blijf trots op de woorden die zij over mij schreef. De trainingen waarnaar zij naar refereerde liepen tot 2012.)

Leergierig: voortdurend op zoek naar nieuwe inzichten in boeken, opleidingen…Gedreven: alles wat je doet, doe je met veel zin voor nauwkeurigheid. Je bereidt je zeer goed voor op elke nieuwe opdracht. 
Energiek: je bent altijd aanwezig en gaat voor de volle 100% door tot het einde
Ambitieus: je wilt voortdurend groeien en verder komen door netwerking, vorming, nemen van nieuwe initiatieven 
Intelligent: geeft goede feedback op concepten, gaat een communicatie aan op een hoog niveau.
Creatief: vindt nieuwe werkvormen en varianten om bestaande concepten te verbeteren

Erwin Tielemans
Master Trainer Lions Quest International

Koen werkt al 9 jaar voor De Sleutel, de grootste organisatie in België inzake drugproblematiek. Hij is de trainer van het programma 'Contactsleutels', een preventieprogramma voor de lagere- en kleuterschool dat gebaseerd is op de lifeskills-methodologie. Op de talloze trainingen kreeg Koen, zonder overdrijven, bijzonder hoge tevredenheidscijfers van de deelnemers. Naast de Contactsleuteltrainingen ontwikkelde Koen de meest diverse modules over aanverwante thema's in het onderwijs. De Sleutel kon Koen ook betrekken in projecten voor hulpverlening, voor een specifieke doelgroep zoals laaggeschoolden of voor intermediairen. We zijn voor dit alles erg tevreden met de trainerstalenten waar Koen blijk van geeft en werken nog steeds graag samen!

Peer van der Kreeft
Ex -hoofd afdeling preventie De Sleutel, docent aan de Hogeschool Gent

Koen toont zijn waarde door op verschillende niveaus binnen organisaties mee te kunnen denken. Of het nu de werkvloer betreft of beleidsontwikkeling.  Hij weet het beste uit mensen te halen.

Hij doet dit, zowel voor onze klanten als binnen onze organisatie.

Hij traint studenten en docenten. Daarnaast is hij een waardevol consultant voor directies.

Binnen onze organisatie is Koen inzetbaar bij, zowel het trainen voor klanten, alsmede het mede opleiden van collega’s. Wij doen graag een beroep op hem.

Fré Steen
Master-Trainer
Lions-Quest-International.

Wat ik in de wandelgangen hoorde in mijn eigen school was alvast heel positief!‘iemand die weet waarover hij spreekt en doet waarover hij spreekt.

Proficiat en dank!

 

Sonja Barremaecker
Scholengroep St-Rembert