Ervaring

Via dit deel van de site krijg je een overzicht van mijn beroepservaring tot op vandaag. Gemakshalve heb ik de informatie verdeeld in drie delen.

Het eerste deel ( periode 1992 -1999) van mijn loopbaan ligt het meest in het verlengde van mijn studies orthopedagogiek.

Het tweede deel ( 1999 tot nu) richt zich op mijn werk als trainer en begeleider. In deze periode concentreerde ik mij hoofdzakelijk op het onderwijs.

Een derde luik belicht ik apart. Dit refereert naar het decennium dat ik in Nederland werkte.

Aanvullend maakte ik een lijst met thema's waarrond ik in het verleden training/vorming gaf.